English

Лидер във филтърното производство в България

Въздушни филтри за климатични
и вентилационни инсталации

Предлагаме Предфилтри, Фини филтри и Високоефективни и високодебитни филтри - EPA, HEPA и ULPA

Филтри за двигатели
с вътрешно горене

Онлайн каталог по Превозно средство, Успех филтър, Крос референция и Размери

Новини

Покана за СМР - юни 2016
Нова техника за нанасяне на уплътнения
Покана за участие в СМД - есен 2015
Покана за участие в СД - есен 2015
НОВО! ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ ПАНЕЛЕН ТИП

Качество

  sert1.jpg      

  sert2.jpg  declaratsia.gif     

               declaratsia_big.gif

За контакт

Управител:

02 926 88 08, 02 926 88 88,

0886 100095

Търговски отдел:

02 926 88 33, 02 926 88 44,

0877 899285

факс: 02 926 88 98

e-mail: info@uspehfilter.com