English

Лидер във филтърното производство в България

Въздушни филтри за климатични
и вентилационни инсталации

Предлагаме Предфилтри, Фини филтри и Високоефективни и високодебитни филтри - EPA, HEPA и ULPA

Филтри за двигатели
с вътрешно горене

Онлайн каталог по Превозно средство, Успех филтър, Крос референция и Размери

Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СМР - НОЕМВРИ, 2016 ГОД.
Покана за участие в СМР - октомври 2016 - ЗАТВОРЕНА
Покана за СМР - юни 2016 - ЗАТВОРЕНА
Нова техника за нанасяне на уплътнения
Покана за участие в СМД - есен 2015

   Качество

   cert2016{BG}{scal}.jpg    

   cert2016{EN}{scal}.jpg    declaratsia.gif     

   declaratsia_big.gif

За контакт

Управител:

02 926 88 08, 02 926 88 88,

0886 100095

Търговски отдел:

02 926 88 33, 02 926 88 44,

0877 899285

факс: 02 926 88 98

e-mail: info@uspehfilter.com