English
02 926 88 44| info@uspehfilter.com

Лидер във филтърното производство в България

Продукти и услуги

 • ПРЕДФИЛТРИ

  Tип: филтърни материи рула или конкретни заготовки,панелни, зиг-заг и джобни

  Kлас на филтрация: G 2, G 3, G 4

  Предназначение: За първа степен на очистване на прах от въздуха във вентилационни и климатични инстации

 • ФИНИ ФИЛТРИ

  Тип: зиг-заг, джобни,мини плийт, компактни W и ръкавни

  Клас на филтрация: F 5 /M5/, F 6 /M 6/, F 7, F 8, F 9

  Предназначение: За втора степен на очистване на прах от въздуха във вентилационни и климатични инста

 • EPA, HEPA, ULPA ФИЛТРИ

  Тип: EPA, HEPA и ULPA

  Клас на филтрация: E 10, E 11, E 12, Н 13, Н 14, U 15, U 16, U 17

  Предназначение: За крайна степен на очистване на прах от въздуха във вентилационни и климатични инсталации

 • КАРБОНОВИ ФИЛТРИ

  Тип: Панелни, плисирани и цилиндрични

  Предназначение: За улавяне на миризми и газове от въздуха във вентилационни, климатични и други инсталации

^