English
02 926 88 44| info@uspehfilter.com

Лидер във филтърното производство в България

Брайлови надписи и печат

Брайловата печатница на "Успех Филтър ССБ" ЕООД е създадена преди повече от 50 години. Тя е единствената печатница, която адаптира и отпечатва учебници на брайл, придружени с илюстрации и чертежи.

В началото тя печата периодичните издания на ССБ. Впоследствие изработва и учебници за всички класове (с релефни илюстрации и чертежи) за специализираните училища за слепи деца.

Издавани са художествена литература и речници.

Брайловата печатница извършва следните услуги на брайлов шрифт:

  • адаптира и отпечатва учебниците от 1 до 12 клас за специализираните училища за деца с нарушено зрение на брайл
  • художествена и справочна литература на брайл
  • изработване на визитки (комбинирани - брайлов и офсетов печат)
  • табели с брайлови надписи на хартия, пластмаса и ламарина
  • прави предпечатна подготовка за брайлови надписи за опаковки (лекарства и др.)
  • извършва всички видове книговезки услуги за изработване на брайлови издания (лепене, спирали, шиене и др.)

Прилага съвременните технологии в областта на брайловия печат.

Брайловата печатница разполага с няколко вида двустраннопечатащи брайлови принтери - печатащи на хартия, както и с релефно-наборни машини за печатане на брайл върху ламарина, пластмасово фолио и др.

Печатницата работи с хартия с грамаж от 120 до 200 г и на ламарина с дебелина до 0,25 мм.

Големината на брайловия шрифт е стандартна и не може да се променя.

^