English
02 926 88 44| info@uspehfilter.com

Лидер във филтърното производство в България

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

      Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.077-0831 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ДАТА: 25.01.2021 г.

Publikaciq_ADPBFP_Filter{1200x1698}.jpg

^