English
02 926 88 44| info@uspehfilter.com

Лидер във филтърното производство в България

Продукти и услуги

 • ПРЕДФИЛТРИ

  Tип: филтърни материи рула или конкретни заготовки, панелни, зиг-заг и джобни.

  Kлас на филтрация: EN 779-G2,ISO 16890-coarse 40 %, EN 779-G3, coarse 50%, EN 779-G4, ISO 16890 - coarse 60 %.

  Предназначение: за първа степен на очистване на въздуха във вентилационни и климатични инстации.

 • ФИНИ ФИЛТРИ

  Тип: зиг-заг, джобни, миниплийт, компактни W и ръкавни.

  Клас на филтрация: F5 (M5),F6 (M6), F7, F8, F9.

  Предназначениe: за втора степен на очистване на въздуха в климатични и вентилационни системи.

 • EPA, HEPA, ULPA ФИЛТРИ

  Тип: EPA, HEPA и ULPA.

  Клас на филтрация: E10, E11, E12, Н13, Н14, U15, U16, U17.

  Предназначение: за крайна степен на очистване на въздуха във вентилационни и климатични инсталации.

 • КАРБОНОВИ ФИЛТРИ

  Тип: панелни, плисирани и цилиндрични.

  Предназначение: за улавяне на миризми и газове от въздуха във вентилационни, климатични и други инсталации.

^