English
02 926 88 44| info@uspehfilter.com

Лидер във филтърното производство в България

Въздушни филтри за климатични и вентилационни инсталации

Въздушни филтри за климатични и вентилационни инсталации

 • ПРЕДФИЛТРИ

  Tип: филтърни материи рула или конкретни заготовки, панелни, зиг-заг и джобни.

  Kлас на филтрация: EN 779-G2,ISO 16890-coarse 40 %, EN 779-G3, coarse 50%, EN 779-G4, ISO 16890 - coarse 60 %.

  Предназначение: за първа степен на очистване на въздуха във вентилационни и климатични инстации.

 • ФИНИ ФИЛТРИ

  Тип: зиг-заг, джобни, миниплийт, компактни W и ръкавни.

  Клас на филтрация: F5 (M5),F6 (M6), F7, F8, F9.

  Предназначениe: за втора степен на очистване на въздуха в климатични и вентилационни системи.

 • EPA, HEPA, ULPA ФИЛТРИ

  Тип: EPA, HEPA и ULPA.

  Клас на филтрация: E10, E11, E12, Н13, Н14, U15, U16, U17.

  Предназначение: за крайна степен на очистване на въздуха във вентилационни и климатични инсталации.

 • КАРБОНОВИ ФИЛТРИ

  Тип: панелни, плисирани и цилиндрични.

  Предназначение: за улавяне на миризми и газове от въздуха във вентилационни, климатични и други инсталации.

 

Групи филтри:

Група филтри Улавяни частици Клас Приложение
Филтри за едри частици
(>10 микрон)
Насекоми, Teкстилни влакна, Пух, Пясък, Цветен прашец, Циментов прах G2
G3
G4
Защита от насекоми. Филтри за подаване и връщане на въздух.
Филтри за предварително очистване в бояджийски камери
Филтри за предварително очистване при филтърни системи комплектовани с филтри от класове от F5 — F9 ( M 5 - F 9)
Филтри за малки частици
(от 1 до 10 микрон)
Спори,
Пух,
Циментов прах,
Бактерии,
Прах от атмосферния въздух
F5 M5 F6 M6 Филтри за подаване на атмосферен въздух за помещения с невисоки изисквания,
Филтри за подаване и връщане на въздух,
Филтри за предварително очистване при филтърни системи комплектовани с филтри от класове E10 и E11
Филтри за малки частици
(от 1 до 10 микрон)
Tютюнев дим,
Meталооксиден дим
F7
F8
F9
Филтри за крайно очистване на въздуха в административни помещения, музеи, летища, болници, електростанции
Филтри запредварително очистване при филтърни системи комплектовани с филтри от класове E12 — H14
Филтри тип EPA за частици по — малки от 1 микрон Бактерии,
Вируси,
Tютюнев дим,
Meталлооксиден дим,
Mикроби
E 10
E 11
Филтри за крайно очистване на въздуха в помещения, отговарящи на високи изисквания (лаборатории, фармацевтични предприятия, производство на електроника и др.)
Филтри тип HEPA Микроби E12 Филтри за крайно очистване на въздуха в помещения отговарящи на клас 5 и 6 по EN 1822
Филтри тип HEPA Микроби, Аерозоли H13 Филтри за крайно очистване на въздуха в атомни електроцентрали,
Филтри за подаване на въздух в операционни блокове.
Филтри за крайно очистване на въздуха в помещения отговарящи на изисквания за клас 3 и 4 по EN 1822.
Филтри тип НEPA
Филтри тип ULPA
Aерозоли H14
U15
U16
U17
Филтри за очистване на въздуха в предприятия от електрониката и фармацията.
Филтри за крайно очистване на въздуха в помещения, отговарящи на изискванията за клас 1 и 2 по EN 1822.

Международната организация по стандартизация /ISO/създаде нов глобален стандарт ISO 16890, който влезна в сила от 2018 год. Новия стандарт заменя стария европейски  EN 779 и стандарта ASHRAE 52.2 прилаган в САЩ, Новият стандарт ISO 16890 се отнася за въздушни филтри, като се вземат предвид частици от 0,3 до 10 микрона. В този стандарт се разглеждат финните прахови частици като се отбелязват като РМ.

 

Класификация:

EN - 779-2011 Classification EUROVENT Classification Average Arrestance /A %/ Average Efficiency /E %/
G 1 EU 1 Am < 65
G 2 EU 2 65 ≤ Am <80
G 3 EU 3 80 ≤ Am <90
G 4 EU 4 90 ≤ Am
F 5 /M 5/ EU 5 40 ≤ Em <60
F 5 /M 6/ EU 6 60 ≤ Em <80
F 7 EU 7 80 ≤ Em <90
F 8 EU 8 90 ≤ Em <95
F 9 EU 9 95 ≤ Em
Initial Efficiency E   E° < 20% E° ≥ 20%
Final Pressure drop   250 Pa 450 Pa

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ EN 779 И ISO 16890

EN 779 ISO 16890

Капацитет на сгъстен въздух между

0,24 м3/s /850 m3/h и 1.5 m3/s/5400 m3/h

Капацитет на сгъстен въздух между0,25 m3/s/900 m3/h 

и 1,5 m3/h /5400 m3/h

F9, F8, F7, M6, M5

G4, G3, G2, G1

ePM1, ePM2,5, ePM10, ISO Coarse са максималнитеконцетрации на частици

Минималната ефективност МЕ определя класовете на филтриране между F7 - F 9

Средната ефективност EA е средната стойност между началната ефективност Ei

и разредената ефективност Ed

Абсолютни филтри - HEPA:

EN 1822 EUROVENT INITIAL EFFICIENCY E PENETRATION P DEC.FACTOR D
E 10 EU 10 85 5 ≥ P <0,1 20 ≤ Dƒ <1000
E 11 EU 11 95 0,1 ≥ P <0,03 1000 ≤ Dƒ <3000
E 12 EU 12 99,5 0,03 ≥ P <0,01 3000 ≤ Dƒ <10000
H 13 EU 13 99,75 ≤ E¡ <99,95 0,01 ≥ P <0,001 10000 ≤ Dƒ <100000
H 14 EU 14 99,975 ≤ E¡ <99,995 0,001 ≥ P <0,0001 100000 ≤ Dƒ <1000000
U15 EU 15 99,9975 ≤ E¡ <99,9995 0,0001 ≥ P <0,00001 1000000 ≤ Dƒ <10000000
U16 EU 16 99,99975 ≤ E¡ <99,99995 0,00001 ≥ P <0,000001 10000000 ≤ Dƒ <100000000
U17 EU 17 99,999975 ≤ E¡ 99,999995 0,000001 ≥ P 100000000 ≤ Dƒ

Размер на улавяни частици в микрони

Клас 0.1 0.3 0.5 1 3 5 10
G2 0 — 5 5 — 15 15 — 35 50 — 70
G3 0 — 5 5 — 15 15 — 35 35 — 70 70 — 85
G4 0 — 5 5 — 15 15 — 35 30 — 55 60 — 90 85 — 98
M5 0 — 10 5 — 15 15 — 30 30 — 50 70 — 90 90 — 99 > 98
M6 5 — 15 10 — 25 20 — 40 50 — 65 85 — 95 95 — 99 > 99
F7 25 — 35 45 — 60 60 — 75 85 — 95 > 98 > 99 > 99
F8 35 — 45 80 — 90 95 — 98 > 99 > 99 > 99
F9 90 — 95 > 98 > 99 > 99 > 99

Класове на филтрация

G F H
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
^