English
02 926 88 44| info@uspehfilter.com

Лидер във филтърното производство в България

Пуснат е нов филтър тип HEPA mini-pleat на пазара

Нуждата от пречистването на въздуха в специфични производства и помещения и развитието на вентилационната и климатична техника е наложило и усъвършенстването на използваните филтри. След навлизането на високите технологии , производствата за изработване на електронни елементи, изискването за висока степен на чистота в лаборатории и болници, производството на лекарства и др. изискващи по-чиста работна среда е започнало и производството на филтри от материи, които имат влакнеста структура.Основното съображение за това е голямата ефективност на тези прегради по отношение на задържаните частици – с размери около и по-малки от 1 mm.

Стъклохартията, която се използва при производството на филтрите от типа НЕРА mini pleat е преграда достатъчно добра за да задържи аерозолните частици и в същото време е с достатъчно «празни пространства», през които да премине въздух, носещ тези частици. При това преминаване аерозолните частици достигат по различни начини до повърхността на влакната и се задържат върху тях.

Ефективността на филтриране (задържащата способност) и загубата на налягане на въздушния поток (съпротивлението на филтъра) се установяват основно експериментално.

В изискванията за висока степен на чистота на въздушната среда в помещения с т.н. «технологична хигиена», основно дефинират параметрите на високоефективните аерозолни филтри, известни в практиката като "ХЕПА"- филтри от абревиатурата на английското им название НЕРА – High Efficiency Partikulate Air – Filter.

Независимо от голямото разнообразие и конструктивното изпълнение на ХЕПА-филтри, което се среща в практиката, то касае предимно геометричните параметри. Конструктивните особености на отделните детайли от ХЕПА – филтрите са решавани от всяка фирма-производител. Развитие търпи основно конструкцията на филтърния пакет, при който се тръгва от сепараторно комплектоване и се стига до формоване на плисе-филтър с помощта на високопроизводителна технология. Полученият филтър, при равни аеродинамични и прахозадържащи показатели със сепараторния филтър, го превъзхожда по габарити и тегло. Това минимизиране е преимущество при новопроектирани и при експлоатирани системи със сепараторни филтри и води до почти пълно преминаване на производството на ХЕПА-филтри по плисе-технология. 

  Налице са приемущества като:

- филтърен пакет без алуминиеви сепаратори,
- по-малко тегло,
- компактност,
- запазени и по-добри аеродинамични и прахозадържащи показатели,
- повишено качество и ефективност на пречистванне на въздуха,
- възможност за «вграждане» на антибактериални свойства във филтъра.

 

         hepa paket2.gif

     1 - плисирана филтърна стъклохартия

     2 - шевове от термостопяемо лепило
^