English
02 926 88 44| info@uspehfilter.com

Лидер във филтърното производство в България

Нова техника за нанасяне на уплътнения

Нова техника за нанасяне на уплътнения

На вниманието на посетителите на сайта ни се предлага нова система за нанасяне на полиуретаново уплътнение към контактната повърхност на филтърните изделия. Уплътнителният материал се получава чрез смесване на  две компоненти, след което новополучената смес се полага равномерно върху съответната повърхност на филтъра, с която той ще се допира към съоръжението, изискващо чистота на  работната среда. Процесът може да се види на следните  илюстрационни  видеоматериали:

https://youtu.be/DXjZNPUAlXg 

https://youtu.be/gyIN-SW5QDI 


^